ورود به سامانهدوشنبه 10 شهریور 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
تکميل فرآيند انتخاب واحد
تکميل فرآيند انتخاب واحد
1393/06/10 : قابل توجه کلیه دانشجویان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1393/6/11 فرصت دارند تا نسبت به تثبیت نهایی انتخاب واحد خود اقدام نمایند درغیر اینصورت کلیه واحدهای آنها بصورت اتوماتیک حدف خواهد گردید که عواقب این مسئله به عهده خود دانشجو می باشد. ...